fredag 11 oktober 2019

Recension : The Black Wizards - Reflections

Heliga makaroner!
Som om inte rödvin och Fadomusik vore nog, nu ger Portugal oss även Black Wizards!
Jag vet att denna recension kommer lite sent, men bättre det än inte alls.
 
Jag inser nu att det ibland verkligen räcker med en låt för att hamna rätt.
När jag satte The Black Wizards på min delux lista härförleden, så hade dom redan där krokat och börjat veva in mig. Nu efter att lyssnat på hela plattan, Reflections, så har dom även håvat upp mig. Och det utan större kamp från min sida.

Jag vågar nog påstå att detta är en av de bästa plattor jag hört så här långt i år. Den har liksom allt för att kroka fast sig rakt in i min rocksjäl. Man målar med breda penslar från en stor palett, det är rakt igenom bra låtar, mycket blues i grunden, massor av psykedelika, fantastisk sång och feta riff. Dessutom otroliga musiker, där man bland annat har ett gitarrspel som spänner vitt från Scott Holidays fetriffande till Tom Morellos galna instick och David Gilmours smekande sparsamhet.
Snyggt producerat, snyggt sammansatt. Rakt in i hjärtat, så det glädjer mig att få dela ut årets första fullpott, 5/5.

Album Rating: 5/5
Favourite Tracks: AllLabel: Kozmic Artifactz and Raging Planet
Release: 23 of August, 2019
For More Info Visit:


Members:
Joana Brito
Paulo Ferreira
João Lugatte
João Mendes

Tracks:
1. Imposing Sun    
2. Outlaws
3. 56th Floor   
4. Starlight   
5. Symphony of the ironic sympathy   
6. Soul Keeper   
7. Kaleidoscope eyes

In Swenglish:
Holy macarony!

As if red wine and Fado music weren't enough, Portugal now gives us Black Wizards!
I know this review is a little bit late, but better late than not at all.
 

I realize that sometimes a single song is enough for things to end up right.
When I added The Black Wizards on my delux list a while ago, they had already hooked me and they had started to reel me in. After listening to the whole album, Reflections, they have also scooped me up. And that without much struggle on my part.
I dare say that this is one of the best recordings I have heard so far this year. This album has all it takes to get right into my rock soul. They paint with broad brushes from a large palette, it is straight through good songs, a lot of blues, lots of psychedelics, fantastic vocals and bold riffs. Incredible musicians, including a guitarplaying that is ranging all the way from Scott Holidays' riffing to Tom Morello's crazy insertions and David Gilmour's caressing frugality.

Nicely produced, nicely composed. Straight into the heart, so I'm happy to hand out the first full pot of the year, 5/5.

1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...