måndag 24 juni 2013

The Review Mainifesto

Då önskan om att göra mer utförliga recensioner än vad jag brukar i serien Dagens Musiktips ökar, både från mig själv men även från band/artister som skickar in material för att recensera, tänkte jag att det är kanske lika bra att skriva ett litet manifest från min sida.

Jag recenserar mer än gärna. Men jag förbehåller mig att rätten att välja vad som recenseras, då jag hellre levererar positiva recensioner än fullkomlig slakt. Därför kan det vara bra att tänka på ett par saker:
  • De som skickar fysiska recensions alster får alltid högre attention. Dels för att man ansträngt sig lite extra och jag anser att förpackningen är en del av helheten, men även för att det är kul att hitta saker på hallgolvet. 
  • Jag kommer alltid att göra recensionen utifrån vad jag själv tycker om. Det kan mycket väl vara så att andra tycker precis tvärtom.
  • Som det ser ut i dagsläget kommer recensionerna att vara på Svenska. (Om inte annat önskas)
  • Innehåller materialet övervägande Growl (mindre doser kan vara helt ok), strunta i att skicka det, om ni inte tror något vansinnigt på att er musik sparkar röv nog att övertyga ändå. Jag har en allergi mot det sångsättet och det bästa som kan komma ur en sådan recension är att musiken är bra och sången skit. Jag tycker om att förstå vad jag hör.
  • Det behöver inte röra sig om rockmusik, men det är en klar fördel. Fasiken, det behöver inte ens vara musik, jag kan tänka mig att recensera det mesta... :-)
Så, mer var det nog inte. Bring It On!! Mejla om det är något, Adress finns i kontaktuppgifterna i högerspalten.


In English
When the urge to do more detailed reviews than what I usually do in the series Music Tip of the Day increases, both from myself but also from bands/artists who submit material for reviewing, I thought it might just as well write a small manifesto from my point of view.

I am more than happy to do reviews. But I take the liberty to choose what to review, as I would rather deliver a positive review than utter slaughter. Therefore, it might be wise to consider a few things:

  • Those who send physical Review material will always get extra attention. Partly because it shows that they have made a little extra effort and I see the packaging as an important part of the experience, but also because it's fun to find things in the mail.
  •  I will always make the review based on what I like. It may well be that others think just the opposite.
  • As for now at least, the reviews will be in Swedish. (I might consider to do English reviews if asked for)
  • If the material contains Growl for the most parts (smaller doses might be ok), don't bother to send it, if you are not extremly sure that your music kicks ass enough to convince anyway. I have an allergy to that way of singing and the best thing that can come out of such a review is that the music is good and the singing is crap. I like to understand what I'm hearing.
  • It doesn't have to be rock, but it is a definite advantage. What the heck, It doesn't even have to be just music either, I can bring myself to review almost anything... :-)

So, thats it. Bring It On! E-mail me, Address information in the contact box in the right column.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...