onsdag 14 mars 2012

Viktigt att man kan lita på Sveriges ord...

Calle Bildt yttrar sig om vapenbyket med Saudiarabien och menar på att avtalet skall hållas för att det är viktigt att man kan lita på Sveriges ord.

Smaka på den....

Dom ord som är sagda om hur vi sköter vår vapenexport då? Det där med att vi inte skall sälja vapen till krigförande länder och/eller stater som kränker de mänskliga rättigheterna?

Ett litet utdrag ur ISPs riktlinjer:

Mänskliga rättigheter

Tillstånd till utförsel av försvarsmateriel, eller annan utlandssamverkan som avser försvarsmateriel, bör inte lämnas om det avser stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Respekt för mänskliga rättigheter är ett central villkor för att tillstånd skall beviljas.

Väpnad konflikt

Tillstånd till utförsel av krigsmateriel för strid, eller till annan utlandssamverkan som avser krigsmateriel för strid eller övrig krigsmateriel, bör inte beviljas om det avser stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, oavsett om krigsförklaring har avgetts eller ej, stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt eller stat som har inre väpnade oroligheter.
Tillstånd bör ges till utförsel av materiel som klassificerats som övrig krigsmateriel, förutsatt att mottagarlandet inte befinner sig i väpnad konflikt med annan stat eller har inre väpnade oroligheter, eller det i landet förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter och om inte ovillkorligt hinder möter.
 Sedan måste man ju snart ge herr Bildt någon form av pris för att han är en av Sveriges halaste ålar. Jag tror inte vi har någon som kan slira sig runt ett ämne så effektivt som honom. Åtminstone inte inom politiken, möjligen bland beg-bilhandlare. Några exempel som jag hänger upp mig på:

- Det är inte en vapen­fabrik. Det är ammunitionssäkerhet det handlar om, så vitt jag förstår. När man säger vapenfabrik antyder man ju att man producerar vapen. Det vill säga nyproduktion. Det är inte fråga om det överhuvudtaget.
Som jag förstått det så skall man bygga någon form av anläggning. Begreppet Ammunitionssäkerhet är så som jag tolkar det mer en form av riktlinjer för hur man tillverkar och hanterar  ammunition för att den inte skall vålla oönskad skada. Mer en pappersprodukt än en anläggning.
Ammunitionssäkerhet, Ammunition safety
Ammunitionssäkerhet är ammunitionens egenskap att under angivna betingelser
kunna transporteras, förrådsförvaras, användas och störtas utan att vådahändelse
inträffar eller att i ammunitionen ingående delar påverkas så att vådahändelse
kan inträffa.   
Försvarets materielverk, Handbok för Vapen- och Ammunitionssäkerhet
 Sedan begreppet "Så vitt jag förstår", för att sedan avsluta med ett väldigt precist "Det är inte fråga om det överhuvudtaget". Vad är det för jäkla uttalande. Han som utrikesminister borde väl för fasiken läsa på och skaffa sig rediga fakta! Vad är det frågan om då?

Avtalet förlängdes 2010, vad tycker du om det?
- Avtalet förlängdes inte, det var en automatisk förlängning.
Vilken underbar mening. Mannen är både teflon och smör på samma gång. Så en automatisk förlängning är ingen förlängning då? Dessutom fick jag uppfattning att man hade haft en diskussion om detta, som Folkpartiet satt sig emot och då låter det inte som en helt automatisk förlängning.

Bör avtalet avslutas?
- Om en regering ingår i ett avtal och nästa bryter så förlorar vi trovärdighet som internationell partner. Har Sverige ingått ett avtal så gäller det avtalet.
Med andra ord, om man skall tolka Callepojkens retorik vad det gäller avtal, så är det inte någon idé att rösta för förändring. Om en regering gjort något galet avtal, så skall inte en ny regering komma och riva upp. Eller? Bör man inte göra riktiga utredningar och därefter agera på ett sätt som gagnar Sverige bäst (och då inte enbart se till ekonomiska värden)?
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...