fredag 5 april 2019

Huata - Lux Initiatrix Terrae

Gamla favoriterna Hua†a kom i slutet av förra året, efter lång väntan, med en uppföljare till lysande Atavist Of Mann från 2011. Nya skivan Lux Initiatrix Terrae är ett fortsatt under i ockult blytung stämning. Det enda smolket i bägaren är att med detta släpp, så upplöste man också bandet som jag förstår det hela. Alltså sista plattan....
Mer info:


In Swenglish:
Last year my old favorites Hua†a released, after a long wait, the sequel to the brilliant Atavist Of Mann from 2011. The new album Lux Initiatrix Terrae is a continuing wonder of occult lead-heavy atmosphere. The only little sadness is that with this release, they also dissolved the band as I understand it. So this is the last album ....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...