tisdag 9 april 2019

Blast From The Past : Haiabusa

Ibland blir man hänfallen när man lyssnar på musik man inte hört på länge. Rent av glömt bort lite grand. Svenska Haiabusa är ett sånt band. Jag snubblade över dem någon gång 2007 och lyssnade rätt intensivt ett tag, men sedan blev det mer sporadiskt för att till slut mer eller mindre falla i glömska.

Så för ett par dagar sedan så  snubblade jag över dem igen och började lyssna på det lilla material jag kunnat hitta på nätet. Inte mycket, då man så vitt jag vet bara släppt en fullängdare och att bandet under min frånvaro tycks ha lagt ner (förlåt). Det lilla extra dom hade på Myspace verkar ha gått förlorat. Dock har den självbetitlade plattan snurrat flitigt sedan återupptäckten och jäklar så gott det svänger. Skulle jag få önska lite återutgivningar på vinyl, så skulle den här stå högt på min önskelista.
Mer Info:
Sorry, ingen alls....

In Swenglish:

Sometimes you get amazed when listening to music you haven't heard for a long time. Even forgotten a bit. Swedish Haiabusa is such a band. I stumbled upon them sometime in 2007 and listened quite intensively for a while, but then it became more sporadic in order to eventually more or less fall into oblivion.


So a couple of days ago, I stumbled upon them again and started listening to the sparse material I could find online. Not much, as far as I know they just released one full-length album and the band
seems to have dissolved during my absence  (sorry). The little extra material they had on Myspace seems to have been lost. However, the self-titled album has been spinning frequently since the rediscovery and damn how it rocks. Should I wish for some re-releases on vinyl, this one would be high on my wish list.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...