onsdag 27 mars 2019

Dagens Musiktips - Twin Temple - Sex Magic

Att det finns en uppsjö med bra ockult rock har vi vant oss vid vid det här laget. Ofta med en inriktning på en viss subgenre och/eller tidsålder. Den vanligaste varianten som ni får läsa om här på Spader Ess är som oftast rotad i 70-tals doom varianten. Men det är inte varje dag man får chansen att resa ännu längre bak i tiden och undersöka den mörkare sidan. Men tillsammans med Twin Temple får vi nu chansen att ge oss av mot 50- 60-talet och grotta ner oss i lite Satanic Doo-Wop.

Så vilka är då Twin Temple?
Det oäkta paret och överste prästerna Alexandra och Zachary James,  från Los Angeles som spelar 60-tals osande Doo wop till Lucifers ära. Bandet har funnits sedan 2016 och detta är deras debut med det målande namnet "Twin Temple (Bring You Their Signature Sound.... Satanic Doo-Wop)" . Musiken låter lite som om The Clovers med Amy Whinehouse på sång som vandrat in på den mörka sidan.

I början av April (10, 11, 12) Spelar bandet live Europa. Paris, Tilburg och London, vilket verkar vara det närmaste om man vill se dem.

 
 Skivan i sin helhet kan hittas på Spotify. Jag lämnar er med videon till låten "Sex Magic", men till det lägger jag en liten varning, be warned, se den på egen risk, då Twin Temple tenderar att bli en hel del NSFW i sitt utövande av sin Satanic Feminism.Mer info:
https://www.twintemple.com/
https://www.facebook.com/twintempleforever

In swenglish:
We have become accustomed by now to that there is a wealth of good occult rock. Often with a focus on a particular subgenre and / or time era. The most common variant that you can read about here on Spader Ace is usually rooted in the 70's doom variant. So it is not every day you get the chance to travel even further back in time and examine the darker side. But together with the Twin Temple, we now get the chance to get right into the 50s-60s and dig ourselves down into a little Satanic Doo-Wop.

So who are Twin Temple? 
The illegitimate couple and high priests Alexandra and Zachary James, from Los Angeles who play 60's reeking Doo wop to Lucifer's glory. The band has been around since 2016 and this is their debut with the ilustrual name "Twin Temple (Bring You Their Signature Sound .... Satanic Doo-Wop)". The music sounds a bit like The Clovers with Amy Whinehouse on song going over to the dark side.
 

In early April (10, 11, 12), the band plays live in Europe. Paris, Tilburg and London, which seems to be the closest to see them.
 

The album in its entirety can be found on Spotify, I leave you with the video for the song "Sex Magic", but to that I add a little warning, be warned, see it at your own risk, Twin Temple tends to become a lot of NSFW in their exercise of its Satanic Feminism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...