fredag 29 mars 2019

Dagens Musiktips : Ripple Music

Precis som när jag riktade in mitt musiktips på nytt från Ozium Records härförleden, så tänkte jag nu ta en titt på ett annat bolag som genom tiderna stått för hög kvalitet.
Nämligen Ripple Music. Som sagt, Ripple brukar borga för god smak och ser man till det bolaget har på gång / nyss get ut, så ser det ut som om man fortsätter den trenden. Eller vad sägs om följande line up? Plattor som skulle förgylla vilken skivsamling som helst. En diger lista, men vilka band....

https://www.ripple-music.com/
https://www.facebook.com/theripplemusic/

Holy Grove

https://www.facebook.com/holygroveband/

Obsidian Sea

https://www.facebook.com/ObsidianSeaDoom/

Black Lung

https://www.facebook.com/blacklungbaltimore/

Witchers Creed

https://www.facebook.com/witcherscreed/

The Rare Breed

https://www.facebook.com/RareBreeding/


In Swenglish:
 Just as when I focused my music tip on Ozium Records earlier, I was thinking that it was time for another look at another record company that has always been of high quality.

This time Ripple Music. As said, Ripple usually stands for good taste in music and if you look at what the company has going on / just got out, it seems taht they are continuing that trend. Or how about the following line up? Albums that would brighten any record collection. A huge list, but what bands ...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...